Wiki NEWS

- ในสายตาธนาธร อุตสาหกรรมเกมจะเป็นรากฐานอนาคตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย รวมถึงเทคโนโลยีอย่าง Virtual Reality และ Augmented Reality ด้วย

- ธนาธรกล่าวว่าเราไม่สามารถห้ามเด็กเล่นเกมได้ แต่เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้การเล่นเกมของเด็กสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

- การไม่สามรถเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตที่เร็วและถูก เพราะรายได้ไม่เพียงพอ นับว่าเป็นปัญหาทางชนชั้นอย่างหนึ่งที่ธนาธรต้องการแก้ไขเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพจ Echo ได้ทำการไลฟ์การแข่งขันเกม RoV ที่ชื่อว่า
Live! ศึก ROV นัดหยุดโลก
ทีมธนาธร VS. ทีมบก.ลายจุด
สามารถชมคลิปไลฟ์ได้ที่นี่: https://www.facebook.com/fookingecho/videos/2062239154054954/?fref=mentions&pnref=story.unseen-section


ซึ่งนอกจากการแข่งขันที่ดุเดือด (???) ของทั้งสองทีมแล้ว ในช่วงครึ่งหลังของคลิป (ตั้งแต่นาทีที่ 44 เป็นต้นไป) เป็นบทสนทนาระหว่าง บก.ลายจุด กับ ธนาธร ในฐานะผู้นำพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งธนาธรได้แสดงวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับเกมและการปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วย
 
ธนาธร กล่าวว่า เกมไม่ควรจะเป็นเรื่องเล่น ๆ อีกต่อไป และอุตสาหกรรมเกมจะเป็นรากฐานอนาคตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย รวมถึงเทคโนโลยีอย่าง Virtual Reality และ Augmented Reality ด้วย

หัวใจสำคัญของการผลักดันอุตสาหกรรมเกม คือการทำให้เกมเป็นอุตสาหกรรมที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ในตัวมันเอง เมื่อคนในประเทศคุ้นเคยกับการเล่นเกม ก็จะมีทักษะต่าง ๆ ตามมา ตั้งแต่ การเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Ai เป็นต้น

เมื่อตลาดเกมมี Demand มากพอแล้ว Supply จะตามมา และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่จนทัดเทียมต่างประเทศได้ นี่คือความหมายของระบบนิเวศของธนาธร

โดยจากประสบการณ์ของ ธนาธร คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนไทย มีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ตอนนี้ผู้จบอาชีวศึกษาก็สามารถทำได้


ปัญหาเรื่องเด็กติดเกม

"ผมคิดว่า เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า คุณไม่สามารถหยุดให้เด็กติดเกมได้ มันฝืนธรรมชาติและฝืนโลก ถ้าเด็กไม่เล่นเกมเลย อาจจะตามโลกไม่ทันด้วย"

ธนาธร กล่าวว่า การสร้างโรล โมเดล เกมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จ ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้ได้


การเข้าถึงเทคโนโลยีและชนชั้น

ธนาธร ยังได้แสดงทัศนคติต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชนว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีก็เหมือนการเข้าถึงทรัพยากรอย่างหนึ่ง เพราะตอนนี้ความรู้ทั้งหมดได้มาอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดแล้ว และการที่มีคนในประเทศบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล เพราะไม่มีรายได้เพียงพอนั้น ถือเป็นปัญหาทางชนชั้นอย่างหนึ่ง

"อินเทอร์เน็ตที่เร็วและถูก ควรเป็นสวัสดิการที่เด็กทุกคนพึงมี"

"การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตควรจะเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหมือนน้ำและไฟ"
 
Post by [Reviewer Ocelot]
TOP