Wiki article


รู้ไว้ไม่เสียหาย


ปิศาจจาก Lesser Key of Solomon
ในเกม Bloodstained: Ritual of the Night


บรรดาปิศาจใน Bloodstained: Ritual of the Night นั้น แม้จะมีการอ้างอิงมาจากหลายตำนานหรือเรื่องเล่า แต่รายชื่อของปิศาจจำนวนมากดูจะได้รับอิทธิพลมาจาก Clavicula Salomonis Regis (Lesser Key of Solomon) มากที่สุดครับ (ในบางครั้งก็เรียกคัมภีร์นี้กันว่า Lemegeton)

แล้ว Lesser Key of Solomon คืออะไรล่ะ?

Clavicula Salomonis Regis หรือ Lesser Key of Solomon คือคัมภีร์ในศตวรรษที่ 17 ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดว่าใครคือผู้แต่ง และเรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์แห่งศาสตร์ว่าด้วยปิศาจที่โด่งดังที่สุดเล่มหนึ่ง เนื้อหาของในเล่มนี้ส่วนมากก็อ้างอิงมาจากงานเขียนและบทความในศตวรรษที่ 16 อีกที รวมถึง Pseudomonarchia Daemonum จาก Johann Weyer ด้วย และรายละเอียดหลายอย่างในส่วนแรกของคัมภีร์อย่างเช่นการเรียกปิศาจออกมานั้น สามารถสืบย้อนหลังไปได้ถึงศตวรรษที่ 14 เลยทีเดียว

ภายในคัมภีร์ Lesser Key of Solomon นี้ ได้ลงรายละเอียดและคำอธิบายมากมายเกี่ยวกับปิศาจต่าง ๆ รวมถึงการร่ายมนต์คาถาที่จำเป็นเพื่อปลุกปิศาจและสั่งการให้พวกมันทำตามความต้องการของผู้ปลุก คัมภีร์นั้นลงทั้งขั้นตอนและพิธีการที่จำเป็นรวมถึงสัญลักษณ์เพื่อปกป้องผู้ร่ายเวทด้วย และยังมีการกระทำที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเข้ามาควบคุมผู้ร่ายเวทได้ แต่ถึงแม้ว่าคัมภีร์เล่มนี้จะอ้างว่าผู้เขียน ⁄ ผู้แต่งคือ King Solomon ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่ครับ เพราะด้วยยศศักดิ์ของบรรดาปิศาจในคัมภีร์ต่างอ้างอิงยศศักดิ์ที่เกิดขึ้นหลังยุคของ King Solomon มานานมาก (เช่นยศ Marquis หรือยศ Earl เป็นต้น)

ใน Lesser Key of Solomon นี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ Ars Goetia‚ Ars Theurgia Goetia‚ Ars Paulina‚ Ars Almadel และ Ars Notoria

อย่างไรก็ตามในที่นี้จะขอกล่าวถึง Ars Goetia เป็นหลักครับ เพราะ Ars Goetia คือรายละเอียดคำอธิบายของปิศาจทั้ง 72 ตัวที่ว่ากันว่า King Solomon ได้ปลุกขึ้นมาและผนึกเอาไว้ในภาชนะทองเหลืองด้วยสัญลักษณ์เวทเพื่อนำปิศาจพวกนี้มาใช้งานครับ มีทั้งขั้นตอนการทำภาชนะทองเหลืองที่คล้ายกันขึ้นมา รวมถึงการใช้สูตรเวทที่ถูกต้องเพื่อเรียกปิศาจเหล่านี้ออกมา ส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของปิศาจและวิญญาณในทุกชั้นยศ ซึ่งมีทั้งชั่วร้าย‚ ทั้งที่ไม่ใส่ใจไยดีอะไรและก็วิญญาณที่ดี

และในบรรดาปิศาจทั้ง 72 ตัวนี้เอง มีหลายตัวที่อยู่ในเกม Bloodstained: Ritual of the Night ครับ

72 Goetia sigils.jpg (660 KB)
สัญลักษณ์แทนปิศาจทั้ง 72 ตน
โดย S.L. MacGregor Mathers และ Aleister Crowley


Sabnock

Sabnock คือปิศาจชั้น Marquis แห่งนรก ผู้ซึ่งมีกองทัพปิศาจถึง 50 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะช่วยให้มนุษย์สามารถก่อสร้างหอคอยสูง ปราสาทและเมืองใหญ่ได้ ทั้งยังมอบอาวุธและยุทธภัณฑ์ให้มากมาย Sabnock จะเป็นปิศาจรับใช้ที่ดี และยังสามารถทำให้มนุษย์ป่วยไข้ได้หลายวันโดยทำให้บาดแผลอักเสบเน่าตายและเต็มไปด้วยหนอนไช ซึ่ง Sabnock นั้นได้รับการตีความว่าเป็นทหารที่สวมเกราะและถือศาสตรา มีหัวเป็นสิงโตพร้อมควบขี่ม้าซีดขาว

Sabnock.jpg (398 KB)


Barbatos

Barbatos เป็นปิศาจชั้น Earl และ Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 30 กองทัพใต้อาณัติและยังมีสี่ราชาเป็นมิตรสหายที่สามารถควบคุมกองทัพได้เช่นกัน เขาจะช่วยให้มนุษย์เข้าใจภาษาของสรรพสัตว์ ทั้งยังคอยบอกเล่าอดีตและอนาคต ช่วยผูกสัมพันธ์กับมิตรสหายและเจ้าผู้ครองนคร และยังสามารถนำทางมนุษย์ไปยังที่ซ่อนสมบัติลับซึ่งโดนแฝงเร้นด้วยเวทมนตร์ได้อีกด้วย ชื่อของเขามาจากคำละตินว่า Barbatus ซึ่งหมายถึงปราชญ์ชราผู้มีหนวดเครา

Barbatos.jpg (387 KB)

Barbatos illust.jpg (474 KB)


Zagan

Zagan เป็นปิศาจชั้น King และ President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 33 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะช่วยให้มนุษย์มีไหวพริบสติปัญญา และสามารถเปลี่ยนไวน์ให้กลายเป็นน้ำ เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไวน์ และเปลี่ยนเลือดให้กลายเป็นไวน์ได้อีกด้วย ส่วนพลังอำนาจในด้านอื่น ๆ ก็เช่นการเปลี่ยนโลหะให้กลายเป็นเหรียญที่สร้างจากโลหะชนิดนั้น เช่น ทำให้ทองกลายเป็นเหรียญทอง ทำให้ทองแดงกลายเป็นเหรียญทองแดง เป็นต้น รูปร่างของ Zagan นั้นว่ากันว่าเป็นวัวที่มีปีกประหนึ่งกริฟฟินที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์หลังเรียกออกมาไม่นาน

Zagan.jpg (384 KB)


Buer

Buer เป็นปิศาจชั้น President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 50 กองทัพใต้อาณัติ ซึ่ง Buer จะปรากฏตัวในยามที่ดวงตะวันเคลื่อนคล้อยเข้าสู่ราศีธนู เขาจะสอนเกี่ยวกับปรัชญาธรรมชาติและศีลธรรม‚ ตรรกะ และประโยชน์ของสมุนไพรและพืชพรรณทั้งปวง ทั้งยังสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยทั้งหลายได้โดยเฉพาะของมนุษย์ และยังถือเป็นปิศาจรับใช้ที่ดี รูปร่างของ Buer ถูกตีความว่ามีหัวเป็นสิงโตและมีขาแพะ 5 ขาล้อมรอบตัวให้สามารถเดินไปที่ใดก็ได้

Buer.jpg (383 KB)

Buer illust.jpg (475 KB)


Dantalion

Dantalion คือปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 36 กองทัพใต้อาณัติ ถือเป็นลำดับที่ 71 จาก 72 ลำดับของ Solomon เขาจะสอนศาสตร์แห่งศิลป์และวิทยาการทั้งหมด และยังสามารถบอกความลับของใครก็ตามที่ต้องการปรึกษาเพราะเขารู้ความคิดของทุกคนและสามารถเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้ตามใจ ทั้งยังสามารถก่อให้เกิดความรักและแสดงตนให้คล้ายคลึงกับใครก็ได้ผ่านทัศนวิสัยและยังช่วยให้พวกเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกใดก็ได้ที่ต้องการ รูปร่างหน้าตาของ Dantalion นั้นคือมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาหลากหลาย สามารถปรากฏเป็นชายหรือหญิงใดก็ได้ ซึ่งก็ได้มีการตีความ Dantalion ว่าในมือข้างหนึ่งถือหนังสือเอาไว้ด้วย

Dantalion.jpg (377 KB)


Decarabia

Decarabia เป็นปิศาจชั้น Marquis แห่งนรก และมีกองทัพปิศาจ 30 กองทัพใต้อาณัติ โดยที่เขามีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทุกชนิดรวมถึงอัญมณีสูงค่านานา ทั้งยังสามารถแปลงกายเป็นนกได้ทุกประเภททั้งยังขับขานเสียงและโบยบินเช่นนกประเภทนั้นต่อผู้ร่ายเวทได้ Decarabia ถูกตีความว่าปรากฏกายเป็นดาวห้าแฉกแต่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นมนุษย์ได้หากผู้ร่ายเวทต้องการ

Decarabia.jpg (379 KB)


Leraje

Leraje เป็นปิศาจชั้น Marquis แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 30 กองทัพใต้อาณัติ เขาคือผู้ก่อให้เกิดการศึกและความขัดแย้งครั้งใหญ่มากมาย และทำให้บาดแผลจากลูกธนูต้องอักเสบ รูปร่างของ Leraje นั้นคือมือธนูผู้กล้าและหล่อเหลาที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเขียว พร้อมธนูและกระบอกบรรจุลูกธนู

Leraje.jpg (382 KB)


Gamigin

Gamigin เป็นปิศาจชั้น Marquis แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 30 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะคอยสอนด้านวิทยาศาสตร์และให้คำอธิบายเกี่ยวกับดวงวิญญาณของผู้ที่ตายโดยผิดบาป รวมถึงผู้ที่จมน้ำตายในทะเลด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้ง นอกจากนั้นแล้วเขาจะตอบคำถามอะไรก็ตามที่ถูกถามและจะอยู่กับผู้ร่ายเวทไปจนกว่าจะพอใจ รูปร่างของ Gamigin นั้นเป็นม้าตัวเล็กหรือไม่ก็ลา ซึ่งสามารถเปลี่ยนโฉมเป็นมนุษย์ได้ตามคำร้องขอของผู้ร่ายเวท

Gamigin.jpg (397 KB)


Forneus

Forneus คือปิศาจชั้น Marquis แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 29 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะสอนภาษาต่าง ๆ รวมถึงวาทศิลป์จูงใจ ช่วยให้มนุษย์มีชื่อเสียงที่ดีและทำให้เป็นที่รักจากทั้งมิตรและศัตรู ว่ากันว่าเขามีรูปร่างเป็นปิศาจแห่งท้องทะเล ชื่อมาจากคำละตินอย่าง fornus‚ furnus ที่แปลว่าเตา

Forneus.jpg (379 KB)


Allocer

Allocer เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 36 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะล่อลวงผู้คนให้ทำผิดศีลธรรมและสอนเกี่ยวกับศิลปะรวมถึงความลับของท้องฟ้า รูปร่างของ Allocer นั้นว่ากันว่าเป็นอัศวินบนหลังม้าขนาดยักษ์ที่มีขาดุจมังกร ใบหน้าประหนึ่งสิงโต สีผิวแดงก่ำและตาดุจเปลวเพลิง พูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่น เขาเป็นปิศาจรับใช้ที่ดี

Allocer.jpg (378 KB)

Allocer illust แก้ไข.jpg (483 KB)


Amy

Amy เป็นปิศาจชั้น President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 36 กองทัพใต้อาณัติ ปรากฏกายในรูปของเปลวเพลิงแต่สามารถแปลงโฉมเป็นมนุษย์ได้ Amy จะช่วยให้มนุษย์เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ และรวมถึงวิทยาศาสตร์ โดยเขาเป็นปิศาจรับใช้ที่ดี และยังช่วยเผยสมบัติที่เหล่าดวงวิญญาณซุกซ่อนเอาไว้ ทั้งนี้ Amy ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคีแห่งเทวทูต ซึ่งเขาหวังว่าหลังกาลเวลาผ่านไป 1‚200 ปีแล้วตนจะได้หวนคืนสู่สรวงสวรรค์อีกครั้ง

Amy.jpg (368 KB)


Zepar

Zepar เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 26 กองทัพใต้อาณัติ เขามีอำนาจในการทำให้อิสตรีตกหลุมรักบุรุษช่วยให้ทั้งสองได้ครองคู่กัน แต่ก็สามารถทำให้อิสตรีเป็นหมันได้ด้วย ว่ากันว่าเขาจะสวมใส่อาภรณ์สีแดงและเกราะประหนึ่งทหารกล้า

Zepar.jpg (379 KB)


Gusion

Gusion เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจกว่า 40 กองทัพใต้อาณัติ เขาสามารถบอกเรื่องราวในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้ ทั้งยังบอกความหมายของทุกคำถามที่ถูกถามเข้ามาได้หมด ช่วยให้แก้ไขมิตรภาพกับเพื่อนพ้อง และให้เกียรติยศศักดิ์ศรีแก่ผู้ที่เรียกออกมา รูปร่างของเขาคือลิงบาบูน หรือในบางครั้งก็ปรากฏกายในรูปร่างของ Xenophilus (ที่ไม่สามารถระบุกันได้แน่ชัดว่าหมายถึงอะไร)

Gusion.jpg (384 KB)


Gaap

Gaap นั้นเป็นปิศาจชั้น Prince และ President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจกว่า 66 กองทัพใต้อาณัติ ซึ่งในคัมภีร์ระบุว่าเขาคือจ้าวผู้ปกครองดินแดนทางใต้ของนรกและโลกมนุษย์ ทั้งยังเป็นผู้นำทางของจตุราชา ว่ากันว่าผู้ร่ายเวทจะสามารถเรียกเขาออกมาได้ดีขึ้นในยามที่ดวงตะวันเคลื่อนคล้อยเข้าสู่ราศีแห่งทิศใต้ ซึ่ง Gaap นั้นควบคุมธาตุน้ำและมีอำนาจเหนือเหล่าปิศาจแห่งวารีทั้งมวล โดย Gaap จะสอนเกี่ยวกับปรัชญาและวิทยาศาสตร์ทั้งปวง สามารถก่อให้เกิดความรักหรือความเกลียดชังและทำให้มนุษย์ไร้ความรู้สึกไม่รับรู้อะไรและล่องหนได้ สามารถปลดปล่อยปิศาจรับใช้จากการคุมขังของจอมเวทรายอื่น สอนกรรมวิธีในการถวายสิ่งต่าง ๆ ภายในความครอบครองของ Amaymon ทั้งยังให้คำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถนำพามนุษย์จากดินแดนหนึ่งไปสู่อีกดินแดนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วตามความปรารถนาของผู้ร่ายเวท

Gaap game.png (1.65 MB)

Gaap illust.jpg (74 KB)


Haagenti

Haagenti เป็นปิศาจชั้น President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 33 กองทัพใต้อาณัติ เขาช่วยให้มนุษย์เฉลียวฉลาดขึ้นโดยการชี้นำในทุกประเด็น สามารถเปลี่ยนโลหะทุกชนิดให้กลายเป็นทองได้ และเปลี่ยนไวน์ให้เป็นน้ำหรือน้ำให้กลายเป็นไวน์ก็ได้เหมือนกัน รูปร่างของ Haagenti คือวัวขนาดใหญ่ที่มีปีกกริฟฟิน และแปลงโฉมเป็นมนุษย์ได้ตามความประสงค์ของผู้ร่ายเวท

Haagenti.jpg (376 KB)


Marbas

Marbas เป็นปิศาจชั้น President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 36 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะคอยตอบคำถามอย่างจริงแท้เกี่ยวกับสิ่งที่ซุกซ่อนหรือเป็นความลับ ก่อให้เกิดโรคร้ายหรือรักษาโรคร้าย สอนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งกลไก และสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นรูปร่างอื่น ๆ ได้ รูปร่างของเขาคือสิงโตที่สามารถแปลงโฉมเป็นมนุษย์ได้ตามความประสงค์ของผู้ร่ายเวท

Marbas.jpg (398 KB)


Vepar

Vepar เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 29 กองทัพใต้อาณัติ เขาปกครองน่านน้ำและคอยนำทางเรือรบที่เต็มไปด้วยกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ เขายังสามารถทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนเต็มไปด้วยลมพายุได้ ทั้งยังทำให้ท้องทะเลเต็มไปด้วยเรือก็ได้ นอกจากนี้ Vepar ยังสามารถทำให้มนุษย์สิ้นใจได้ภายในสามวันโดยทำให้ร่างกายเน่าเปื่อยเต็มไปด้วยบาดแผล ทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยหนอนชอนไช แต่หากผู้ร่ายเวทร้องขอก็จะสามารถรักษาบุคคลผู้นั้นได้ทันทีเช่นกัน รูปร่างของ Vepar นั้นเป็นเงือกนั่นเอง

Vepar.jpg (407 KB)


Andrealphus

Andrealphus เป็นปิศาจชั้น Marquis แห่งนรก มีกองทัพปิศาจกว่า 30 กองทัพใต้อาณัติ รูปร่างหน้าตาของเขาคือนกยูงที่มักส่งเสียงดังและสอนสั่งด้านดาราศาสตร์ และในยามที่อยู่ในรูปร่างมนุษย์จะคอยสอนสั่งด้านภูมิศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีความสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นนกได้ด้วย และยังช่วยให้มนุษย์มีความหลักแหลมในทุกศาสตร์ที่ว่าด้วยการคำนวณเนื้อที่

Andrealphus.jpg (381 KB)


Valac

Valac เป็นปิศาจชั้น President แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 30 กองทัพใต้อาณัติ ว่ากันว่า Valac จะให้คำตอบที่ถูกต้องเสมอเมื่อถามถึงสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ ทั้งยังช่วยเผยตำแหน่งของอสรพิษร้ายต่าง ๆ และนำมาส่งมอบให้แก่นักเวทได้อย่างไร้รอยขีดข่วน รูปร่างของ Valac นั้นกล่าวกันว่าเป็นเด็กชายผู้มีปีกเทวดาที่ขี่หลังมังกรสองหัว

Valac.jpg (364 KB)

Valac illust แก้ไข.jpg (493 KB)


Bathin

Bathin เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 30 กองทัพใต้อาณัติ เขามีความรอบรู้เกี่ยวกับอัญมณีสูงค่าและสมุนไพร และสามารถนำพามนุษย์จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้ในพริบตา ทั้งยังช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างกายทิพย์ของตนได้ และยังพามนุษย์ไปยังที่ใดก็ได้ตามต้องการ รูปร่างของ Bathin นั้นคือบุรุษผู้กำยำซึ่งมีหางเป็นอสรพิษและควบขี่ม้าซีดขาว

Bathin.jpg (389 KB)


Orobas

Orobas เป็นปิศาจชั้น Prince แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 20 กองทัพใต้อาณัติ ว่ากันว่าเขาจะให้คำตอบอันจริงแท้เกี่ยวกับทุกสิ่งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงคำตอบเกี่ยวกับเทพเทวาและการกำเนิดโลกด้วย นอกจากนั้น เขายังคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านเกียรติยศและกิจของสังฆราชา และยังช่วยให้ได้รับประโยชน์จากทั้งมิตรและศัตรู โดย Orobas จะซื่อสัตย์ต่อนักเวทผู้เรียกตนออกมา ทั้งยังไม่ยอมให้วิญญาณตนอื่นมาล่อหลวงนักเวทผู้นั้นด้วย ส่วนตัวเขาเองก็ไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเช่นกัน รูปร่างของเขาคือม้าที่สามารถเปลี่ยนโฉมเป็นมนุษย์ได้ตามความประสงค์ของผู้ร่ายเวท

Orobas game.jpg (384 KB)
Orobas illust.jpg (583 KB)


Valefar

Valefar เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 10 กองทัพใต้อาณัติ เขามักล่อลวงจูงใจมนุษย์ให้ขโมยช่วงชิงและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่โจรด้วยกัน ซึ่ง Valefar มักถูกมองว่าเป็นปิศาจรับใช้ที่ดีจนกระทั่งผู้เรียกออกมาตกหลุมพรางโดยไม่รู้ตัว รูปร่างของ Valefar นั้นเป็นสิงโตที่มีศีรษะเป็นมนุษย์ หรือไม่ก็เป็นสิงโตที่มีศีรษะเป็นลา

Valefar.jpg (373 KB)


Gremory

Gremory เป็นปิศาจชั้น Duke แห่งนรก มีกองทัพปิศาจ 26 กองทัพใต้อาณัติ เขาจะบอกเล่าทุกสิ่งเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสมบัติลับที่ซุกซ่อนอยู่ ทั้งยังสามารถช่วยให้ได้รับความรักจากอิสตรีไม่ว่าจะสาวแรกรุ่นหรือหญิงมีอายุแล้วก็ตาม แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวบริสุทธิ์ เขามีรูปร่างของหญิงสาวสวยผู้มีมงกุฎห้อยเอว (มงกุฎแห่ง duchess ผู้เป็นภรรยาของ duke) และขี่หลังของอูฐ

Gremory.jpg (372 KB)

Gremory illust.jpg (471 KB)


Bael

Bael คือจุดสูงสุดแห่งอำนาจในนรกภูมิ และถือเป็นปิศาจชั้น King แห่งนรกตนแรกที่ตั้งถิ่นฐานในทิศตะวันออก มีกองทัพปิศาจ 66 กองทัพใต้อาณัติ ซึ่งรูปร่างของ Bael นั้นว่ากันว่ามีสามเศียรด้วยกันนั่นคือ กบ มนุษย์ และแมว น้ำเสียงของ Bael นั้นห้าวและแหบแห้ง แต่ฟังได้ชัดเจน โดย Bael จะสอนเกี่ยวกับศาสตร์การหายตัวและทำให้ผู้ร่ายเวทเรียกตนออกมามีสติปัญญาล้ำเลิศได้

Bael game 1.jpg (368 KB)
Bael game 2.jpg (364 KB)

Bael illust แก้ไข.jpg (71 KB)


ที่มาของข้อมูล

บทความ The Lesser Key of Solomon จากเว็บไซต์ Demonicpedia

ภาพวาดประกอบจากหนังสือ Dictionnaire Infernal ฉบับตีพิมพ์ปี 1863 โดย Jacques Auguste Simon Collin de Plancy และวาดโดย Louis Le Breton

รายละเอียดของปิศาจจากหน้า The Lesser Key of Solomon ของ Wikipedia

ภาพ 72 sigils จากหนังสือ The Book of Goetia of Solomon the King โดย S.L. MacGregor Mathers และ Aleister Crowley ตีพิมพ์ปี 1904


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรีวิวเกมนี้จากเราได้ ที่นี่เลย

Post by [G-jang]
TOP